Van A tot Z - galvaniseren

Hoe galvaniseert men het metaal?


Er bestaan twee methodes om te galvaniseren, waarbij de basisprincipe's als volgt zijn:

  • galvanisatie via een externe stroombron

  • galvanisatie met een electrolyt waarin een reductiemiddel aanwezig is

Indien u het principe kent van de autobatterij, is de uitleg hieronder geen probleem daar het de omgekeerde reactie is:

Bij galvanisatie met een externe stroombron wordt het voorwerp in de zoutoplossing gedompeld waarbij het metaal fungeert als ion in het zout. Hierdoor wordt dan een stroom geleid via een externe bron waarbij de kathode dan het voorwerp is en zodoende een redoxreactie opwekt.

In het geval van zinkchloride, dat als zout van het metaal de laag moet vormen, wordt in een waterhoudende ketel opgelost. Hierbij zal ZnCl2 uiteenvallen in Zn2+ (kation) en Cl- (anion).

Vervolgens gaat men het chassis dat van een metaallaagje moet worden voorzien aansluiten op de negatieve pool van de stroombron zodanig dat er bijkomende elektronen naar die pool (kathode) gaan. Door dan het andere metaal aan te sluiten op de positieve pool (anode) zullen de metaalionen gereduceerd worden op het chassis dat kathode geworden is. Door de valentie-eigenschappen van de verschillende metalen zullen deze elk een verschillend aantal elektronen (van de stroombron) opnemen en het metaal neerslaan op het chassis.


Galvaniseren met zink en zinklegeringen


Zink is waarschijnlijk het meest neergeslagen metaal en kan worden neergeslagen uit sterk zure (bv. zwavelzuur), neutrale (bv. kaliumchloride), alkalische (bv. kaliumhydroxide) en cyanidische oplossingen. Cyanidische oplossingen worden tegenwoordig het meest vervangen door alkalische zinkbaden.

De zinklagen worden gecombineerd gebruikt met de zogenaamde conversielagen. Deze chemisch aangebrachte lagen beschermen de zinklaag tegen de eerste corrosieverschijnselen, het zogenaamde 'witroest'. Met name de zeswaardig chroomhoudende verbindingen (die tegenwoordig onder druk staan) hebben de zinklagen altijd hun kleur gegeven. Op zoek naar betere corrosiebestendigheid is men terechtgekomen bij de zinklegeringen, en dit vooral in het gebied van automotive.Een afgewerkt aanhangwagen-chassis bewerken


Voor de werklustigen onder jullie, en dan vooral de lassers, denk er altijd aan van een masker te dragen om het inademen van de dampen bij het slijpen en/of lassen te vermijden!

Best last u ook pas uw aanhanger nadat u op de desbetreffende plaats het gegalvaniseerde laagje weggenomen hebt.


Beschadiging?


Beschadiging van de galvanisatie door normaal gebruik behandelt men best zo snel mogelijk en op regelmatige basis met een galva spuitbus of koud zink